Duurzaam

Wij proberen elk project binnen het gegeven kader zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Daarbij proberen we binnen het gestelde budget de minst milieu belastende oplossingen toe te passen.
Wij zijn op de hoogte van de in de markt verkrijgbare materialen en uitvoeringsmethoden. Elk gebouw laat een voetprint op deze aarde achter, wij proberen deze zo klein mogelijk te houden.

Daarmee doen wij een poging de aarde nog enigszins leefbaar te houden voor onze kinderen. Daar rust een zware last op de schouders van een ieder die deze aarde in bruikleen van onze kinderen beheert. 
Elk gebouw dat wij uitwerken proberen we zo duurzaam mogelijk te realiseren, bij het ecologische bouwen gaan we echter een stapje verder.
 
Stro is een rest materiaal dat gebruikt kan worden om professioneel mee te bouwen.Wij werken bouwwerken uit met het systeem van Straw Blocks Systems. Dit zijn prefab stro elementen die toepasbaar zijn de vloer, wand en dak.
Samen met Pim Hondeveld uit Gelselaar proberen we de bouwwereld er van te doordringen dat dit product op een zeer degelijke wijze bijdraagt aan het minder milieu belastend bouwen.
 
Deze ontwikkeling krijgt heel concreet invulling bij de bouw van ons nieuwe kantoor. De bovenbouw wordt geheel in stro uitgevoerd, zowel wanden als het dak.
 
In dit gebouw zijn veel materialen toegepast die al eerder een functie in een ander gebouw gehad hebben, zoals kozijnen en hout. Daarnaast zijn er veel rest materialen gebruikt waaronder bakstenen die op diverse bouwplaatsen als restpartij waren blijven staan en stenen die als monsters gediend hebben De bovenbouw wordt met het meest duurzame isolatie materiaal dat beschikbaar is gebouwd. Hier worden prefab stro- elementen toegepast in zowel de wanden als het dak. Dit is een ontwikkeling in samenwerking met Pim Hondeveld uit Gelselaar.
 
Het dak wordt voorzien van een sedum dak.
De installatie bestaat uit een vloerverwarming in souterrain en beganegrond die aangesloten is op de warmtepomp van het er naast liggende woonhuis.
In het gebouw zelf wordt een hout/CV kachel geplaatst die weer samenwerkt met de warmtepomp in het woonhuis. Het bestaande woonhuis is voorzien van PV panelen, de elektrische energie die we nog nodig hebben wordt via het woonhuis geleverd. PV panelen compenseren daarbij overdag dus een deel van het stroomgebruik.


De kennis die we tijdens het bouwen van het kantoor eigenhandig hebben opgedaan passen we toe bij de uitwerking en realisatie van vele gebouwen in stro.