mvo


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Wij laten het ook niet na om deel te nemen aan ontwikkelingen die het maatschappelijke doel als eerste dienen. Zo voelen wij ons zoals hiervoor al omschreven betrokken bij het leefbaar houden van de aarde. Al is het maar een kleine bijdrage het gaat hier om bewust worden en bewust zijn!

Wij zetten ons regelmatig in voor ontwikkelingen waarover we een goed gevoel hebben maar waarvan het nog lang niet duidelijk is dat er een haalbaar project uit komt. Dit zijn vaak projecten waar geen honorarium voor gerekend kan worden in de verkennende fase. Vanzelfsprekend kun je dit als bedrijf alleen doen als er andere projecten zijn waar het bedrijf voldoende inkomsten uit kan halen. Dit is soms best een spanningsveld maar bijvoorbeeld het echt duurzaam en ecologisch bouwen is zo belangrijk dat we daar steeds tijd in blijven steken. Dit is een bouwmethode die opbokst tegen de gevestigde markt die natuurlijk geen terrein wil verliezen.

Verder bieden constant een opleidingsplaats aan voor studenten uit het MBO en HBO en als het aan de orde is kan het ook vanuit het WO. Daarnaast zijn er ook projecten die aandacht besteden aan bevolkingsgroepen die minderdelen in de welsvaart die wij kennen. Als we daar ons steentje bij kunnen dragen door de inzet van kennis dan zullen wij daar op z’n minst een afweging in maken.